Kamp regler

I kamp har følgende regler betydning,

  • Hvor mange kropspoint har man
  • Hvad er et slag der giver skade
  • Andre ting end slag der kan skade
  • Hvad er konsekvensen af at miste kropspoint

 

Hvor mange kropspoint har man

Kropspoint (KP) er et udtryk for hvor meget ens karakter kan holde til, udgangspunktet er at alle har 3 KP. Herudover kan man få ekstra kropspoint som spiller ved velsignelser, evner, brug af rustning, magiske ting og andre begivenheder. Der skelnes ikke mellem rustningspoint og kropspoint da dette vil medføre en unødig komplikation.

Kropspoint er "fydende" altså der er ikke tale om forskel på hvor på kroppen man rammes så længe man er ramt på en godkendt måde. (Forklaring længere nede)

 

Effekter/ting der kan øge mængden af kropspoint:

Velsignelser typisk +1KP

Evner – Se evnekort typisk +1KP

Rustning i form af ikke metal (slagkofte, læder, pels for trolde) +1KP

Rustning af metal +2KP

 

Rustninger lægges ikke sammen, ved kombinationsrustninger er det en SL der afgør om man får +1 eller +2 ligesom det også er en SL der afgør om der er for lidt rustning til at det giver effekt. Eksempelvis vil en skulderplade ikke give en metalrustningsbonus, hvorimod en fuld ringbrynje vil.

Herudover vil der i evnekort og som NPC evner være egenskaber der kan gøre en immun over for effekter.

 

Hvad er et slag der giver skade

Slag skal realistisk set kunne skade og skal have en vis styrke. Det vil sige: slag der ikke har en rimelig vinkel etc. giver derfor ikke skade, dette vil typisk blive beskrevet ved briefing inden spilstart. Dette område kan ikke beskrives fuldt ud da det i nogen grad vil afhænge af situationen.

Enhver tvivl afgøres af en SL. Erfaringsmæssigt har det vist sig ved større slag, at være en god ide at have en kampdommer eller en tilstedeværende SL som holder sig lidt tilbage og hjælper med at afgøre om nogen er ramt.

 

Andre ting end slag der kan skade

Der findes andre effekter end slag der kan medføre tab af KP (eksempelvis smerteformularer) disse vil normalt være beskrevet på det tilhørende evnekort eller være en særlig evne hos en NPC, eller givet af en SL til en spiller i en særlig situation.

 

Hvad er konsekvensen af at miste kropspoint

Det at miste KP har i udgangspunktet ingen spilmæssig konsekvens indtil man mister det sidste KP. Det er vigtigt at du lærer at spille på smerte fordi det bidrager både til bedre rollespil men gør også at effekten bliver synlig.

Mister man sit sidste KP er effekten at man falder om, for såret til at kunne fortsætte kampen eller lave nogen anden aktivitet. Denne tilstand er i effekt så længe kampen varer.

Når kampen er slut kan man håbe på at der er læger/healere der kan hjælpe en på fødderne igen (beskrivelse på evnekort). Eller at nogen vil hjælpe en hen til et sted hvor man kan få hjælp.

Er dette ikke tilfældet kan man når kampen er slut, gå ned til sin lejr eller kroen hvor man efter 15 minutter igen er klar.