Guder

Gudernes oprindelse

Engang i tidernes morgen, dengang verden endnu var ung og spæd, var der intet liv nogen steder. Der var livløse bjerge og sletter, store, tomme have, endeløse himle der bare fortsatte og fortsatte, og rasende vulkaner der kastede ild overalt omkring sig. Jord, vand, vind og ild, alene i verden. Indtil de en dag begyndte at samle sig.

Op af jorden og ilden steg en kæmpe trold, stor som bjergene og stærk som vulkanerne. Det var Oldetrolde, den allerførste trold. Samtidig, ude på havet, blæste vinden på vandet og piskede det op, så to dråber landede på landjorden. Det blev til de to første elverfolk, Lys og Liv.
Oldetrolde skabte alle de store og stærke ting i verden: Store egetræer, kæmpe hvaler, bjørne og ulve og farlige dyr. Lys og liv skabte alle de små og søde ting: Blomster, små fisk, egern og fugle.
I starten gik det fint nok. Men så begyndte de store dyr at jage de små. Lys og Liv blev vrede og bad Oldetrolde om at lade dem være i fred, men Oldetrolde sagde at de bare skulle have lavet nogle stærkere dyr.

Lys og Liv besluttede at tage ham på ordet, og lavede elverfolket til at passe på skovens små dyr. De store dyr kom i undertal og fik ikke noget mad, og det gjorde Oldetrolde gal i skralden. Så han lavede troldfolket for at gøre kampen mere lige og for at bevise hvor stærk og dygtig han var til at skabe ting, lavede han alle troldene med sin ene storetå.
Tiden gik, og både Oldetrolde og Lys og Liv forsvandt med tiden. Men både elverfolket og troldfolket lever endnu, og den gamle kamp mellem de to er stadig i fuld gang. Ligesom de store altid er efter de små, og de små altid må forsvarer sig mod de store. Der er ingenting tilbage af hverken Liv, Lys eller Oldetrolde bortset fra en ting:

Den allersidste del af Oldetrolde, den han brugte til at skabe sine bedste væsner, den som alle trolde kommer fra. Hans ene storetå...

 

Guderne

Der findes en række mindre guder, halvguder og andet listen er lang og vil ikke blive gengivet her men hvis der er brug for en gud findes han/hun nok et sted derude. Her er givet en liste over de guder der er veletablerede i Trolderods historie. Beskrivelserne er korte og er kun tænkt til at give et hurtigt overblik. I menuen "Historien" kan der muligvis findes noget der uddyber de enkelte guder.

 

Liv og Lys

Elevernes guder der i forening skabte elverne, Liv og Lys udgør sammen med Oldetrolde ”de ældste guder”. Elvere tror som udgangspunkt altid på Liv og Lys da deres virke kan ses i alt levende og i det lys der gør det muligt at verden kan fortsætte med at leve.

Elverne anerkender også Oldetroldes eksistens, ligesom Troldene anerkender Liv og Lys (der er dog en hel del uenighed om hvad der er er vigtigt).

Liv og Lys er fjerne guder der ikke deltager direkte. Historien vil at Liv og Lys sammen med Oldetrolde forsvarer verden mod de vilde elementer og da denne kamp er uendelig kan de ikke forlade deres kamp uden at verden går under. Elverne ser sig selv som børn af Liv og Lys og som deltagere i denne kamp for at forsvare det Liv og Lys har skabt.

Elverne har en tendens til at betragte Oldetrolde og troldene som et nødvendigt onde, der kan være fine nok (hvis bare de ikke var så dumme, grimme og kluntede).

Liv og Lys har særlig magt over elementerne Liv, Vand og Luft.

 

Oldetrolde

Troldens skabergud og den der har formgivet jorden, og skabt ilden i jordens indre. Oldetrolde er som Liv og Lys en af de ”ældste guder” og har som Liv og Lys forladt verden for at beskytte den mod elementernes rasen. Det siges også at Oldetrolde i sin søgen efter at skabe den bedste race (troldene) fik lavet allle de væsner som er store og stærke og har tænder, horn og klør (Bjørne, ulve, minotauerer etc.).

Oldetrolde har skabt trolden til at kunne forsvare verden i hans fravær, det er en rolle trolden tager meget alvorligt også selvom deres måde at gøre det på ikke altid er helt forståelig for andre end trolde. Dette er eksempelvis en af grundene til at trolde har en (noget malplaceret) tro på at de er ”stærkest og klogest”. Troldene anerkender Liv og Lys men har en tendens til at placere dem i en mindre rolle end de reelt har. Eksempelvis kunne en trolde udtalelse være ”Lys er der jo bare for at Oldetrolde kan se hvor han slår”. 

Oldetrolde har særlig magt over Jord og Ild.

 

Ina

Krigen, solen og lysets gudinde er den af menneskets guder der hyppigst er tilstede i Trolderod, hun er en gud der vil forsvare mennesket via kamp og forlanger at hendes tilhængere bekæmper ondskab der hvor de møder den. Ina har et særligt fjendskab overfor uddøde og dæmoner. Der er en tendens til at nogle Ina præster er fanatiske og mener at alt og alle der ikke tilbeder Ina bør konverteres og gerne med bål og brand (dette er dog nok et mindretal). I menneskenes rige befinder Ina sig ofte i konflikt med de andre guder.

Mange krigere tilslutter sig Ina, ligeledes har hun mange følgere blandt folk der lever i områder der er truet af uro og ufred. Bønder kan også tilbede Ina men har en tendens til at fokusere på hendes aspekt som lysets gud.

Ina har særlig magt over Liv og Ild.

 

Asak

Visdommen, retfærdigheden, freden og aftenens gud.

Hvor Ina er hidsig og opfarende er Asak ofte rolig og bestemt. Asak præster har i menneskets rige typisk positioner som embedsmænd (magistrater) for adelige og konger. Asaktroende ser det som deres opgave at bringe orden og ro ind i verden. Man ser derfor også Asak præster som diplomater og udsendinge der skal forhandle for adlen.

Asaks tilbedere er ofte adelige, handelsfolk, embedsmænd, magikere og andre mennesker der tilhører samfundets elite. Det almindelige folk ser også Asak som den der sikrer, at dem med magt ikke overdriver. Så selv om Asak ikke er den populæreste gud blandt det jævne folk vil de ofte bede Asak og hans præster om hjælp hvis uretfærdighed og misbrug går for langt.